Information til dig,

der skal have høreapparater

God sundhedspraksis kræver, at personen med høretab gennemfører en lægeundersøgelse hos en autoriseret øre- næse- halsspecialist. Lægeundersøgelsen sikrer, at alle lidelser, der kan behandles medicinsk, identificeres og behandles, før man tilpasses med høreapparater.

ØNH-specialisten angiver at dit høretab er blevet vurderet af en specialist, og at du kan betragtes som kandidat til et høreapparat. Derefter henviser lægen dig til en høreklinik som foretager tilpasningen med høreapparater Du kan blive tilpasset med gratis høreapparater på en offentlig klinik ud fra lægens vurdering af hvilket høreapparat, der passer til dit høretab; ventetid kan forekomme. Eller du kan vælge at blive tilpasset i en privat høreklinik, hvor du kan være med til at vælge hvilket høreapparat, der passer til din hørenedsættelse; du får offentligt tilskud til privat køb af høreapparater, og der kan være tale om en vis egenbetaling. Høreklinikken kan informere dig om dine muligheder.

Audiologen på høreklinikken gennemfører en høretest for at vurdere din evne til at høre med og uden høreapparat.

Høretestene sætter tilpasseren i stand til at udvælge og tilpasse det høreapparat, der passer til netop dine behov.

Et høreapparat genopretter ikke den normale hørelse og forebygger eller forbedrer ikke et høretab

Brugen af et høreapparat udgør kun en del af rehabiliteringen af din hørelse og skal muligvis suppleres med auditiv træning og undervisning i mundaflæsning. Vi anbefaler, at høreapparatet anvendes konsekvent. I de fleste tilfælde medfører uregelmæssig brug, at du ikke opnår det fulde udbytte af at bære et høreapparat.